ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์

ลอรา อิงกัลส์ ไวลเดอร์ เป็นนักเขียนหญิงคนขาวอเมริกันผู้เขียนผลงานชุด “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี 2475-2486 ชื่อของเธอกลายเป็นชื่อรางวัลสำหรับวรรณกรรมเด็กของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA) ที่ชื่อ “รางวัลเหรียญตรา ลอรา อิงกัลล์ ไวลเดอร์” มาตั้งแต่ปี 2497 จนถึงปี 2560 

แต่ในปีล่าสุดนี้สมาคมห้องสมุดสำหรับเด็กในสหรัฐฯ (ALSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ ALA ลงมติให้ถอนชื่อของไวลเดอร์ออกจากชื่อรางวัลแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “รางวัลมรดกวรรณกรรมสำหรับเด็ก” (Children’s Literature Legacy Award) แทน เนื่องจากประเมินว่าวรรรณกรรมชุด “บ้านเล็กในป่าใหญ่” มีลักษณะ “เหยียดชนพื้นเมืองอเมริกันและเหยียดคนดำ” จากที่มีผู้ร้องเรียนก่อนหน้านี้ ALSC แถลงในเรื่องนี้ว่านิยายของไวลเดอร์มีการ “แสดงทัศนคติแบบเหมารวม” ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ ALSC

นิยายเด็กของไวลเดอร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตท้องทุ่งจากมุมมองผู้ตั้งรกรากที่เป็นคนขาวอเมริกันถูกวิจารณ์เรื่องการใช้ภาษาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์กับกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันและกลุ่มคนผิวสี เช่น ในบทแรกของหนังสือบ้านเล็กในป่าใหญ่เคยบรรยายฉากไว้ว่าที่นั่น “ไม่มีคนเลย มีแต่พวกอินเดียแดงอาศัยอยู่” ซึ่งต่อมาในปี 2496 สำนักพิมพ์ฮาร์เปอร์ส พับลิชชิง ตัดสินใจเปลี่ยนคำจาก “ไม่มีคนเลย” เป็น “ไม่มีผู้ตั้งรกรากเลย”

แต่ไม่ใช่แค่การใช้คำเท่านั้น นิยายของไวลเดอร์ยังมีเนื้อหาที่มีการเหยียดเชื้อชาติแบบเหมารวมและมีทัศนคติของคนขาวอเมริกันในยุคสมัยของไวลเดอร์ เช่น มีตัวละครหนึ่งพูดว่า “อินเดียแดงที่ดีมีแต่อินเดียแดงที่ตายแล้ว” รวมถึงมีการใช้คำเรียกคนดำว่าเป็น “ไอ้มืด” แม้ว่าจะมีแฟนนิยายบางคนมองว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญทางประวัติศาสตร์และน่าจะเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับเด็กได้

จดหมายเปิดผนึกจากกรรมการ ALSC ระบุว่าพวกเขาทราบดีถึงความซับซ้อนในประเด็นนี้และเข้าใจดีว่ามีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรายล้อมอยู่ด้วย พวกเขาเข้าใจว่าหนังสือของไวลเดอร์มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์วรรณกรรมเด็กและจะยังคงมีคนอ่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ และการตัดสินใจของพวกเขาอาจจะทำร้ายความรู้สึกของนักอ่านจำนวนมาก

การตัดสินใจเอาชื่อของไวลเดอร์ออกจากชื่อรางวัลวรรณกรรมเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดในสหรัฐฯ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมให้มีการเหยียดเชื้อชาติสีผิวน้อยลง จากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเสนอแผนการถอนอนุสาวรีย์ของผู้นำสมาพันธรัฐอเมริกาที่ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติสีผิวออกจากสถานที่สาธารณะ อย่างไรก็ตามมีช้อโต้แย้งจากชาวอเมริกันส่วนหนึ่งว่าการนำอนุสาวรีย์สมาพันธรัฐออกจากเป็นการ “ลบเลือนวัฒนธรรม” ของฝ่ายใต้ในสหรัฐฯ แต่กลุ่มคนเชื้อชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนขาวโดยเฉพาะกลุ่มคนดำมองว่าอนุสาวรีย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหยียดหยามกดขี่พวกเขา

ผลงานนักเขียน

บ้านเล็กในป่าใหญ่

อ้างอิง : https://www.google.com
            https://prachatai.com/journal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น