โชคชัย บัณฑิต

โชคชัย บัณฑิตเป็นนามปากกาของ โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ (21 มีนาคมพ.ศ. 2509) เป็นอาจารย์และนักเขียนรางวัลซีไรต์ เริ่มมีผลงานเผยแพร่ตามหน้านิตยสารตั้งแต่  พ.ศ. 2528 ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยอยู่ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษา

โชคชัยเกิดที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนโตของ นายประมวล-นางบุญเลี่ยม บัณฑิตศิละศักดิ์ มีน้องชาย 1 คนคือ นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์

โชคชัยเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปฐมสิทธิ์พิทยาคาร (ป. 1 – 4) แล้วเรียนต่อโรงเรียนบูรพาศึกษา ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จนจบ ป.6 หลังจากนั้นเข้าเรียน ป.7 ที่โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และเข้าเรียนมัธยมศึกษา (ม.ศ. 1-5) ในโรงเรียนนครสวรรค์ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์

หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา โชคชัยได้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ปัจจุบันคือ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงาน

มีผลงานรวมเล่ม จำนวน 12 เล่ม

 1. กังสดาลดอกไม้ รวมบทกวี พ.ศ. 2534
 2. ลมอ่อนตะวันอุ่น รวมบทกวี พ.ศ. 2537
 3. เงานกในร่มไม้ รวมบทกวี พ.ศ. 2538
 4. บ้านเก่า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รูปจันทร์ พ.ศ. 2544 (รวมบทกวีได้รับรางวัลซีไรต์  พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือแนะนำสำหรับเยาวชน ของ สกว. และได้รับคัดเลือกให้เป็น วรรณกรรมดีเด่นในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
 5. เขียนกระดาษ วาดละคร รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2545
 6. รูปฉายลายชีพ รวมบทกวี พ.ศ. 2553(1 ใน 6 เล่ม เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553)
 7. กวี ดู-โอ ดู อิท บนเฟซบุ๊ค รวมบทกวี พ.ศ. 2555 (เขียนร่วมกับ ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร)
 8. ของฝากจากแดนไกล รวมบทกวี พ.ศ. 2556 (1 ใน 7 เล่ม เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2556)
 9. หลากถ้อยในรอยทาง รวมบทกวี พ.ศ. 2559 (เข้ารอบแรกรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2559/รางวัลชมเชยประเภทกวีนิพนธ์ จาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560)
 10. ใต้เมฆต่างเมือง รวมบทกวี พ.ศ. 2562
 11. ฝูงนกเหนือวิหาร รวมบทกวี พ.ศ. 2563
 12. รากคิด ลายคำ รวมคอลัมน์ตอบปัญหาด้านวรรณกรรม พ.ศ. 2564

ผลงานบทกวีบางชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ฝรั่งเศส เขมร) บทกวี “ในสระน้ำใส” และ “นครเมฆา” ได้รับการบรรจุเป็นบทเรียนในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (ชั้น ม.2 และ ม.4) รางวัลวรรณกรรมที่เคยได้รับนอกจากรางวัลซีไรต์ โชคชัยยังได้รับรางวัลบทกวีดีเด่น จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2552(เหตุการณ์ในกองถ่าย)และรางวัลชมเชย เมื่อ พ.ศ. 2535 (เวทนา) พ.ศ. 2541 (ปีกไม้-ลายแทง) พ.ศ. 2549 (คลอนด้ามขวาน) พ.ศ. 2551 (ขุดรากถากเหง้า)และ พ.ศ. 2553(โทษธรรม์!) เกียรติคุณอื่น ๆ เช่น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. 2550 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2553

นอกจากบทกวี เรื่องสั้น สารคดี และบทความแล้ว โชคชัยยังเขียนเพลงไว้จำนวนหนึ่ง โดยได้นำมารวมเป็นอัลบั้มที่ระลึกในโอกาสที่เขียนหนังสือมาครบ 30 ปีในชื่อชุด “ก้าวแรกบนถนนดนตรี 30 ปีบนถนนวรรณกรรม” เมื่อ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 โชคชัย ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง(Mekong river literature award) ประเภทร้อยกรอง และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับรางวัลศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาวรรณศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ. 2562 รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมทางวรรณกรรม โชคชัย เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และ อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นกรรมการรางวัลวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น รางวัลพานแว่นฟ้า รางวัลหนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และรางวัลบรรณาธิการดีเด่น(รางวัลคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง) เป็นต้น

หนังสือเสียง

บ้านเก่า

เนื้อหาในหนังสือ

https://drive.google.com/file/d/14UpZIOkstp7wQpSWRdDgr_KCjXPBeNzn/view?usp=sharing
Chokchai Bundit
อ้างอิง : https://www.google.com
      https://th.wikipedia.org/wiki

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น