สพ.ญ.หนึ่งนุช สายปิ่น

ผลงานทางวิชาการ

  • ตำรา
  1. หนึ่งนุช สายปิ่น. 2555. ยาสัตว์และการใช้. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ISBN: 9786163180452.
  • งานวิจัย
  1. หนึ่งนุช สายปิ่น. 2558. ผลของการเสริมบอระเพ็ด (Tinospora crispa) ต่อการเพิ่มปริมาณการกิน อาหารและการให้ผลผลิตน้ำนมในแม่แพะนมพันธุ์ซาเนน. วารสารวิจัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 18(2): 29-35.
  2. Saipin N, Chanpongsang S and Chaiyabutr N. 2013. Milk Production and Mammary Extration of Nutrients by Late Lactating Cross-bred Saanen Goats Supplemented with Betaine in Diet. Thai J Vet Med. 43(4): 563-571.

ผลงานนักเขียน

การเลี้ยงดูแพะ

อ้างอิง : https://sites.google.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น