วิเชียร ไชยบัง

‘วิเชียร  ไชยบัง” เกิดวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511

เกิดอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2540 เริ่มเขียนเรื่องสั้นลงในสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ และ นิตยสารแพรว เรื่อยมาจนปี พ.ศ. 2545 เรื่องที่โดดเด่น เช่น มาร ก่อนโลกาวินาศ ลูกชาย ลมหายใจของกาลเวลา

ปี พ.ศ. 2545 ลาออกจากราชการเพื่อมาทำงานในโครงการ โรงเรียนตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเจมส์ คลาร์ก ประเทศอังกฤษ โดยเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงปีนั้นจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศไทย

          ความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนตัวอย่าง ด้วยช่วงเวลานั้นกระแสการปฏิรูปการศึกษาเริ่มต้นมาแล้วหลายปี และมี พรบ.การศึกษาฉบับแรกไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากนัก  การมีโรงเรียนตัวอย่างอาจจะช่วยให้ครูหรือนักการศึกษาได้เห็นการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด มูลนิธิ เจมส์ คลาร์ก จึงสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาในที่สุด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยปีแรกมีเพียง 3 ชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 1 ห้อง คือ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และก็ทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2546 – จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Lamplaimat Pattana School หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา”

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม  2534 (ค.บ./การประถมศึกษา)         ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 2544 (กศ.ม./การวิจัยการศึกษา)

งานเขียน

นิทานสําหรับเด็ก 

“พระราชาบนดาวสีเขียว”(2548)         “เด็กชายกับดวงดาว” (2549)
         “ปลาดาวบนชายหาด”(2549)         “ใครๆก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น”(2554)
         “เต่าภูมิใจ”(2556)         “ไม่มีฟัน ไม่เห็นเป็นไร”(2558)
         “แมวแต้มห้าจุด”(2559)         “กานักกิน”(2559)
         “คุณตานักเก็บกวาด”(2561)
         “ระวังหนูนะ”(2561)
         “แมวออฟฟิศ”(2561)
งานวิชาการ

“โรงเรียนนอกกะลา”(2551)         “ฅนบนต้นไม้”(2552)
         “ปาฏิหาริย์การศึกษา ณ โรงเรียนนอกกะลา”(2554)         “จิตศึกษา”(2554)
         “วุฒิภาวะของความเป็นครู”(2556)วรรณกรรม

“จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ”(2549)“สายลมกับทุ่งหญ้า”(2551)
“อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว”(2552)         “ปลาทอง (รวมทั้งตัวที่ว่ายน้ำแบบหงายท้อง)”(2557) 
         “เมืองแห่งหมอก”(2559)
กวีนิพนธ์

         “ณ ริมธารแห่งกาลภพ”(2557)“รักในเอเดน”(2558)

รางวัล 

         2008 :  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         2011 :  Ashoka Fellowship in 2011

         2012 :  THE  ANOTHER  CLASSROOM : New Heart New World (โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง) หนังสือที่รวบรวม “จิตสำนึกใหม่” ของบุคคลต่างๆ ซึ่งเคยผ่านการทำความเข้าใจต่อโลกและการเรียนรู้จิตใจตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกใหม่ของผู้คนให้ตื่นรู้รับปี 2012 อย่างมีสติ เข้าถึงความจริงในการใช้ชีวิตมากขึ้น จากประสบการณ์ของผู้ค้นพบการตื่นรู้ 1ใน 22 คน 

         2012 :  ครูต้นแบบบูรณาการ จาก 40 ปี Nation Channel State of The Nation : คนไทยหัวคิดสร้างสรรค์ ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา  จาก Nation New Network

         2015 :  ได้รับรางวัล  ศิษย์เก่าเกียรติยศ จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

         2016 :  ได้รับรางวัล  บุคคลเกียรติยศ ด้านการศึกษา  จาก มูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2559

         2017 :  ได้รับรางวัล นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการขยายผล โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา ปี 2559- 2560 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)

         2017 :  ได้รับรางวัล  Inspirational Innovator Award 2017  นวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการศึกษา ประจำปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

         2018 :  ได้รับคัดเลือกเป็น 100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม

 รางวัลงานเขียน 

         1. หนังสือวรรณกรรมเยาวชน “สายลมกับทุ่งหญ้า” ได้รางวัลจากการประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปี 2552 (2009) และรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดในปี 2554 (2011)         

2. หนังสือวรรณกรรมเยาวชน “อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว” ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดในปี 2553 (2010)

        3. หนังสือนิทานเด็ก “แมวแต้มห้าจุด” ได้รางวัลจากการประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปี 2560 (2017)

หนังสือเสียง

สายลมกับทุ่งหญ้า

เนื้อหาในหนังสือ
https://drive.google.com/file/d/1cf8dbHzJWmOnxqcDvEGoSCpTiq5ACrnU/view?usp=sharing

รักในเอเดน

เนื้อหาในหนังสือ
https://drive.google.com/file/d/1wc8ZC8SQl9u3ZtFgNYaVQT9GJwv9lvOv/view?usp=sharing

ณ ริมธารแห่งกาลภพ

เนื้อหาในหนังสือ
https://drive.google.com/file/d/12lI20tI4jANKkEOYlZYis7FRTdBcNwcs/view?usp=sharing

ภาพแห่งความสุข

เนื้อหาในหนังสือ
https://drive.google.com/file/d/1Bp602Z_xx9jkUXgBkIbgAhebeBiRNLjn/view?usp=sharing

อธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

เนื้อหาในหนังสือ
https://drive.google.com/file/d/1iAvN1CYixe7-TyDVqOOdP0zJyJ168_p9/view?usp=sharing
Wichian Chai Bang

อ้างอิง : https://www.google.com
            http://www.lpmp.org/headmaster

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น