ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง กฎแห่งการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลาย

ประวัติผู้แต่ง ศาสตราจ

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง บทสุดท้าย

ประวัติผู้แต่ง ศาสตราจ

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง ทฤษฎีแห่ง“ วิชชา” หรือ“ สัมวุทธิวิทยา”

ประวัติผู้แต่ง ศาสตราจ

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง ประติการ = ไดอาเล็คติคส์

ประวัติผู้แต่ง ศาสตราจ

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง วิถีแห่งอาการเคลื่อนไหวของสังคม

ประวัติผู้แต่ง ศาสตราจ

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง ความเกี่ยวโยงระหว่างเศรษฐกิจการเมือง และ ทรรศนะสังคม

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมย

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง ทรรศนะทางสังคม

ประวัติผู้แต่ง ศาสตราจ

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง รากฐานของสถาบันการเมือง

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมย

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง วรรณะ ฐานันดร ชนชั้น

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมย

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เรื่อง สมุฏฐานของมนุษย์และมนุษยสังคม

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมย