พระพรหมวังโส

แสดงกระทู้ - สูดแก้ลม ดมแก้คิดถึง (พระอาจารย์พรหมวังโส) • ลานธรรมจักร

ประวัติผู้แต่ง

พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโสภิกฺขุ) หรือ “พระพรหมวังโส” หรือตามที่รู้จักในหมู่ลูกศิษย์ว่า “อาจารย์พรหม” (อังกฤษ: Ajahn Brahm) เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา นิกายเถรวาท คณะมหานิกาย ชาวอังกฤษ หนึ่งในศิษย์ชาวต่างประเทศของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ เมืองเซอร์เพนไทน์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นอดีตวัดสาขาของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

พระพรหมวังโสเป็นที่รู้จักทั่วไปจากกรณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์บวชภิกษุณี 4 รูปอย่างลับๆ ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ทำให้คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์นานาชาติสายวัดหนองป่าพงได้เชิญท่านมาประชุมชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ผลปรากฏว่ามีการลงมติขับพระพรหมวังโสออกจากความเป็นหมู่คณะของสงฆ์สายวัดหนองป่าพง เพราะเห็นว่าการบวชภิกษุณีเป็นการขืนกระทำโดยผิดต่อพระวินัยฝ่ายเถรวาท และตัดวัดโพธิญาณออกจากความเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงอีกด้วย มติดังกล่าวนี้ทำให้พระพรหมวังโสได้ขาดจากความปกครองของคณะสงฆ์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานนักเขียน

“ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน”

หนังสือเสียง

หนังสือ

https://dhammaway.files.wordpress.com/2012/04/chuanmuanchaen.pdf

อ้างอิง วิถีธรรมะ DhammaWay

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น