เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

เจ้าพระยาพระคลัง (? – พ.ศ. 2348) นามเดิมว่า หน เป็นเสนาบดีกรมคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเป็นเป็นกวีคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย (บุญมี) เจ้าเมืองกำแพงเพชรในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นต้นสกุล”บุญ-หลง” มารดาคือท่านผู้หญิงเจริญ เกิดเมื่อใดไม่ปรากฏ เจ้าพระยาสุรบดินทร์ฯ (บุญมี) นั้น เป็นบุตรของพระยาเพชรบุรี (เรือง) เจ้าเมืองเพชรบุรีในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ซึ่งมีเชื้อสายจีนพระยาเพชรบุรี (เรือง) เป็นพระญาติของกรมพระเทพามาตย์ (นกเอี้ยง) พระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าตากสิน ในพ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์มีพระราชโองการให้พระยาตาก (สิน) และพระยาเพชรบุรี (เรือง) ยกออกไปตั้งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อสกัดทัพเรือพม่า พระยาเพชรบุรี (เรือง) ถูกพม่าล้อมและถูกสังหารถึงแก่กรรมในที่รบ นอกจากนี้ พระยาเพชรบุรี (เรือง) ยังมีบุตรอีกคนคือเจ้าพระยาพิชัยราชา ซึ่งเป็นพี่น้องของเจ้าพระยาสุรบดินทร์ฯ (บุญมี) และเป็นแม่ทัพผู้มีบทบาทสำคัญในสมัยธนบุรี

ผลงานนักเขียน

ราชาธิราช

เนื้อหาในหนังสือ

https://vajirayana.org/ราชาธิราช

เสียงบรรยาย

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-1033

อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/เจ้าพระยาพระคลัง_(หน)

https://vajirayana.org/ราชาธิราช

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-1033

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น