ชิด ชยากร

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : ชิด ชยากร
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ : ๖๗/๓๓ หมู่บ้านมณีคราม ม.๑ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๓๐
การศึกษา : ปริญญาโท
ประวัติโดยย่อ
ชิด ชยากร เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จบการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เคยใช้ชีวิตวัยทำงานอยู่ที่อำเภอปากช่อง นครราชสีมา กรุงเทพฯ ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง และพังงา ตามลำดับ เรื่องสั้นเรื่องแรก “ทายาทขนมต้ม” ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับรางวัลจากงานเขียนมาบ้าง ทั้งประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน และบทกวี ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อมาทำงานเขียนที่ตัวเองรัก ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ต มีงานเขียนประจำที่คอลัมน์ “เปิดกรุมวยเก่า” นิตยสารมวยสยาม นามปากกา “ปลาก้าง ตะกั่วป่า” นอกจากทำงานเขียนเป็นกิจวัตรแล้วยังเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รางวัลที่เคยได้รับ :
๑. พ.ศ. ๒๕๕๑ นิยายสืบสวน “ปริศนา ๗๐ ล้าน” สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์(รางวัลชนะเลิศนานมีบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒. พ.ศ. ๒๕๕๑ นิยายเยาวชน ขบวนการหนังสติ๊ก ตอน “ผจญภัยในเมือง”สำนักพิมพ์พาส พับลิชชิ่ง (รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. ๒๕๕๒)
๓. พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมเรื่องสั้นชุด “เหนือคมพยัคฆ์” สำนักพิมพ์วสีครีเอชั่น
๔. พ.ศ. ๒๕๔๗ นิยายเยาวชน เรื่อง “ทายาทขนมต้ม”
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. พ.ศ. ๒๕๕๑ นิยายสืบสวน “ปริศนา ๗๐ ล้าน”
๒. พ.ศ. ๒๕๕๑ นิยายเยาวชน ขบวนการหนังสติ๊ก ตอน “ผจญภัยในเมือง”
๓. พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมเรื่องสั้นชุด “เหนือคมพยัคฆ์”
๔. พ.ศ. ๒๕๔๗ นิยายเยาวชน เรื่อง “ทายาทขนมต้ม”

ผลงานนักเขียน

ดอกไม้แห่งแรงบัลดาลใจ

ทายาทขนมต้ม

อ้างอิง : http://ocac.go.th

https://www.google.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.se-ed.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.10000tipbook.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น