มานพ แก้วสนิท

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : มานพ แก้วสนิท
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ : ๑/๖ หมู่ ๑ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยการศึกษาสงขลา
ประวัติโดยย่อ
ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และศิษย์เก่าดีเด่นของหลายสถาบัน มานพ แก้วสนิท จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ปี ๒๕๑๖ วิชาเอกภาษาไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เขามีผลงานการเขียนทั้งสารคดีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่โดยใช้นามจริงและนามแฝง เช่น สารคดีภาคใต้ หรรษาคดีชนบทใต้ และแวดวงการศึกษา (นามปากกา “ครูอาทิตย์ แมกเมฆ”) นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เคยได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนจำนวนมาก มีเรื่องสั้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเรื่องสั้นสำหรับเด็กจากประเทศไทย จัดพิมพ์ในหนังสือ STORIES FROM ASIA TODAY จัดพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นโดย Asia Cultural Centre for UNESCO เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และเรื่องสั้น “ความเปลี่ยนแปลง” (พ.ศ. ๒๕๒๓) ได้รับคัดเลือกแปลเป็นภาษาอังกฤษลงพิมพ์ในหนังสือ Vale Conflict in Thai Society : Agonies of Change Seen in Short Stories โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือนี้เป็นผลของการศึกษาในโครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการของอีสต์ – เวสต์เซนเตอร์ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันยังมีงานเขียนใน “คู่สร้าง คู่สม” “ต่วย ตูน” ฯลฯ
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมเรื่องสั้น “ไข่นุ้ยไปโรงเรียน” พิมพ์ครั้งที่ ๘ สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์ (รางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๒๔)
๒. พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมเรื่องสั้นชุด “ชนบทที่รัก” พิมพ์ครั้งที่ ๕ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คิดส์ (รางวัลผลงานทางสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรกะทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภทหนังสือเด็กประถมศึกษาตอนปลาย และจัดทำเป็นละครโทรทัศน์เผยแพร่ทางช่อง ๗ ในปี ๒๕๒๖)
๓. พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมเรื่องสั้น “ลูกชาวสวนยาง” พิมพ์ครั้งที่ ๓ สำนักพิมพ์ธารอักษร ฯลฯ

ผลงานนักเขียน

ชนบทที่รัก

อ้างอิง : https://www.google.com  
            http://ocac.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น