สุชาติ สวัสดิ์ศรี

สุชาติ สวัสดิ์ศรี นักเขียนเจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง  ผู้ก่อตั้ง รางวัลช่อการะเกด เกิดวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ที่ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ่อเป็นหมอเสนารักษ์ แม่เป็นชาวนา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาประวัติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2509 สมรสแล้วกับ นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ทรรปนานนท์) นักเขียนเจ้าของนามปากกา “ศรีดาวเรือง” มีบุตรด้วยกัน

สุชาติ เคยประกอบอาชีพหลากหลาย ตั้งแต่เป็น ครูโรงเรียนราษฎร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเขียน บรรณาธิการนิตยสาร บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ร่วมก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรม ร่วมก่อตั้งกลุ่มละคร ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมฯ เป็นผู้ก่อตั้งรางวัลช่อการะเกด และก่อตั้งสำนักช่างวรรณกรรม

นอกจากผลงานด้านวรรณกรรม สุชาติ สวัสดิ์ศรียังมีผลงานศิลปะจากการศึกษาด้วยตัวเอง โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะแล้วหลายครั้ง ในเหตุการณ์ 14 ตุลา เขาเป็นบรรณาธิการ วารสารรายสามเดือนของสมาคม สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปี พ.ศ. 2554

ประวัติการทำงาน

 • บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์
 • บรรณาธิการนิตยสารโลกหนังสือ
 • บรรณาธิการนิตยสารบานไม่รู้โรย
 • บรรณาธิการวารสารช่อการะเกด

งานแสดงนิทรรศการศิลปะ

งานแสดงกลุ่ม
 • 2544 – นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2545 – นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2546 – นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2547 – นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • นิทรรศการ เจ้าชายน้อย(เพื่อคนพิการ) : ภัทราวดีแกลเลอรี, กรุงเทพฯ
  • นิทรรศการ “หงา คาราวาน” พบ “สิงห์สนามหลวง” (เพื่อ ’รงค์ วงษ์สวรรค์) : ร้านล็อต, เชียงใหม่
  • นิทรรศการ “เพื่อนศิลปิน” : ร้านเจน, กรุงเทพฯ
  • นิทรรศการ “JAZZ UP YOUR LIFE” ร่วมกับ “สิเหร่” : ร้านเฮ็มลอก, กรุงเทพฯ
 • 2548 – นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • นิทรรศการ “ศิลปะเกื้อกูลศิลปะ” : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
นิทรรศการเดี่ยว
 • 2544 – งานติดตั้งจัดวาง นักเขียนเก่าไม่มีวันตาย : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2546 – สุชาติโทเปีย [SUCH-ARTOPIA] งานแสดงจิตรกรรมภาคแรก : ห้องศิลปนิทรรศมารศรี พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
 • 2547
  • สุชาติมาเนีย [SUCH-ARTMANIA] งานแสดงจิตรกรรมภาคสอง งานติดตั้งจัดวางและเปิดตัวนวนิยายทัศนศิลป์ [Visual Art Novel] : สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • ดาวเรืองบินข้ามครรภ์ฟ้า : ร้านหนังสือใต้ดิน กรุงเทพฯ
 • 2548 – สุชาติเฟลเลีย [SUCH-ARTFAILURE] งานแสดงจิตรกรรมภาคสาม : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2555 –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ผลงานนักเขียน

รากต่อใบ

คนพันธุ์ใหม่

ตื่นจากฝัน

ถนนหนังสือ

จินตนาการสามบรรทัด

ก้านต่อดอก

อ้างอิง : https://www.google.com
      https://th.wikipedia.org/wiki
      https://www.google.com/url?
      https://www.google.com/url?
      https://www.google.com/url?
      https://www.google.com/url?sa=i&url=http
      https://www.google.com/url?
      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น