ถวัลย์ มาศจรัส

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : ถวัลย์ มาศจรัส
สาขา : วรรณศิลป์
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติโดยย่อ
ถวัลย์ มาศจรัส เป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายผู้ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติหลายเล่ม เขาเรียนจบศึกษาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเริ่มเขียนหนังสือเมื่อปี ๒๕๒๐ เรื่องสั้นเรื่องแรกตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มโรงเรียนพิชัยณรงค์สงคราม อำเภอบ้านปลาหมอ สระบุรี มีผลงานรวมเล่มแล้วร่วม ๕๐ เล่ม
รางวัลที่เคยได้รับ : ผลงานที่ผ่านมา :
๑. รวมเรื่องสั้นชุด “ฟ้าหมาดฝน” และ “หมอใบไม้” ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒. นวนิยายเรื่อง “กระท่อมแสงตะวัน” ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดีสำหรับเยาวชน ฯลฯ

ผลงานนักเขียน

กระท่อมแสงตะวัน

อ้างอิง : https://www.google.com
            https://ocac.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น