ชมัยภร แสงกระจ่าง

ชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 นามเดิม ชมัยพร วิทูธีรศานต์ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนายประชุม นางบัวขาว วิทูธีรศานต์ สมรสกับ นายสิทธิชัย แสงกระจ่าง (ดลสิทธ์ บางคมบาง) มีบุตร 2 คน ปัจจุบันประกอบอาชีพนักเขียน เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (มกราคม พ.ศ. 2550 – มกราคม พ.ศ. 2554)

ประวัติ
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2507 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรีชีบาอุทิศ) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2509 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2514 สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปริญญากิตติมศักดิ์
 • พ.ศ. 2561 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
 1. เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ตั้งกลุ่มวรรณกรรมพินิจ เขียนบทวิจารณ์ในนาม “ไพลิน รุ้งรัตน์”
 3. ทำงานส่วนรวมเพื่อวิชาชีพนักเขียน โดยอุทิศตนทำงานบริหารสมาคมที่เกี่ยวกับวิชาชีพนักเขียนอย่างสม่ำเสมอ
 4. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมภาษา และ หนังสือแห่งประเทศไทย 4 ปี
 5. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 8 ปี
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ 17 ปี
 7. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี “ศรีบูรพา”
 8. เป็นอาจารย์ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพนักเขียน
ผลงาน
 1. สร้างสรรค์งานประพันธ์ในนาม “ชมัยภร แสงกระจ่าง และ อื่น ๆ
  • นวนิยาย (นามชมัยภร แสงกระจ่าง) 28 เล่ม
  • รวมเรื่องสั้น (นามชมัยภร แสงกระจ่างและไพลิน รุ้งรัตน์) 7 เล่ม
  • วรรณกรรมเยาวชน (นามชมัยภร แสงกระจ่าง) 18 เล่ม
  • สารคดีและสาระนิยาย (นามไพลิน รุ้งรัตน์) 14 เล่ม
  • รวมบทกวี (นามชมจันทร์ และ ไพลิน รุ้งรัตน์) 6 เล่ม
 2. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การศาสนาและสังคม
  • สาระนิยายและสารคดี
  • วรรณกรรมเยาวชน
  • ทำงานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

หนังสือเสียง

บ้านนี้มีรัก

เนื้อหาในหนังสือ

https://drive.google.com/file/d/1Zr75N-ZzvYP0A5jJIymsfyI4cPnBBfDN/view?usp=sharing

Chamaiporn

อ้างอิง : https://www.google.com
      https://th.wikipedia.org/wiki

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น